New Arduino Yun - not working -

New arduino Yun - not working

Hi all.

I'm from Poland and my YUN don't work.

Despite the proper connection through wifi device you can not write it correctly command

Connection wifi pc -> board - apply |500x255

Software arduino -> port correctly.

|500x256

Szkic używa 4 208 bajtów z (14%) pamięci programu. Maksimum to 28 672 bajtów. Globalne zmienne używają 151 bajtów z (5%) dynamicznej pamięci, pozostawiając 2 409 bajtów dla lokalnych zmiennch. Maksimum to 2 560 bajtów. avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.

/usr/bin/run-avrdude: line 44: can't open /tmp/efuse: no such file avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.