No data sd module for a adruino uno

i have been using a adruino uno with a gps module to be uses as a gps tracker. my data goes to the sd card. but when i insert it in to my computer i get no data. this is the code i have been ruining.
[code
#include <Adafruit_GPS.h> // Laden GPS bibliotheek
#include <SD.h> // SD-card biblitheek oproepen
#include <SPI.h> // SPI bibliotheek oproepen
#include <SoftwareSerial.h> // Laden bibliotheek van de software seriële poort
SoftwareSerial mySerial(3,2); // Initialeseren van de tx- en rx-pin als seriële poort
Adafruit_GPS gps(&mySerial); // Crëeren van het GPS object

String NMEA1; //Variabel voor de eerste geografische coördinaat
String NMEA2; //Variabel voor de tweede geografische coördinaat
char c; // uitlezen van de characters uit de GPS

int chipSelect = 4; // De chipselect is aangesloten op de UNO pin 4
File mySensorData; // Verklaren variabel voor de sd-card objecten
void setup() {

Serial.begin(115200); // Aanzetten seriële monitor met een gekozen snelheid
gps.begin(9600); //Aanzetten GPS vanaf 9600 baudrate
gps.sendCommand("$PGCMD,33,06D"); // Uitschekelen de antene updates
gps.sendCommand("$PSRF103,02,00,00,01
26"); // desactiveren GSA sentences
gps.sendCommand("$PSRF103,03,00,00,01*27"); // desactiveren GSV sentences
gps.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ); // Stuur 1 data per seconde, frequentie regeling
gps.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);//Wens enkel de RMC en GGA sentences te verkrijgen
delay(1000);

pinMode(10, OUTPUT); // Pin 10 vermelden als een output om de SDcard te laten goed functioneren
SD.begin(chipSelect); // Initialiseren SD-card door te vermelden dat het aangesloten is aan de chipSelect

if (SD.exists(“gpsData.txt”)) { // Indien er al een bestand bestaat, verwijderen en nieuw schrijven
SD.remove(“gpsData.txt”);
}

if (SD.exists(“gpsDATADetails.txt”)) {
SD.remove(“gpsDATADetails.txt”);
}
}
uint32_t timer = millis();
void loop() {

readgps();
delay(10000); //om de 10 seconden sentences doorgeven
if(gps.fix==1) { //Data opslaan enkel indien de GPS een fix heeft

mySensorData=SD.open(“gpsDATADetails.txt”, FILE_WRITE); // Bestand openen om op te slaan
mySensorData.println(NMEA1); // Schrijven van eerste sentence op de SD-card
mySensorData.println(NMEA2); // Schrijven van tweede sentence op de SD-card
mySensorData.println(""); // Spatie schrijven
mySensorData.print("\nTime: ");
mySensorData.print(gps.hour, DEC); mySensorData.print(’:’);
mySensorData.print(gps.minute, DEC); mySensorData.print(’:’);
mySensorData.print(gps.seconds, DEC); mySensorData.print(’.’);
mySensorData.println(gps.milliseconds);
mySensorData.print(“Date: “); // Schrijven van de datum in Dag/Maand/Jaar
mySensorData.print(gps.day, DEC); mySensorData.print(’/’);
mySensorData.print(gps.month, DEC); mySensorData.print(”/20”);
mySensorData.println(gps.year, DEC);
mySensorData.print("Fix: “); mySensorData.print((int)gps.fix); // Vermelden van aantaal fix en de qualiteit ervan
mySensorData.print(” quality: "); mySensorData.println((int)gps.fixquality);
if (gps.fix) {
mySensorData.print("Location: “); //Schrijven van de locatie
mySensorData.print(gps.latitude, 4); mySensorData.print(gps.lat);
mySensorData.print(”, ");
mySensorData.print(gps.longitude, 4); mySensorData.println(gps.lon);

mySensorData.print("Speed (knots): "); mySensorData.println(gps.speed); // Schrijven van de snelheid, hoek, aantaal gebruikte satellieten en de altitude
mySensorData.print("Angle: "); mySensorData.println(gps.angle);
mySensorData.print("Altitude: "); mySensorData.println(gps.altitude);
mySensorData.print("Satellites: "); mySensorData.println((int)gps.satellites);
}
mySensorData.close(); // Bestand sluiten

mySensorData=SD.open(“gpsData.txt”, FILE_WRITE); //Tweede bestand openen
mySensorData.print("\nTime: “);
mySensorData.print(gps.hour, DEC); mySensorData.print(’:’); // Schrijven van tijd in H:M:S
mySensorData.print(gps.minute, DEC); mySensorData.print(’:’);
mySensorData.print(gps.seconds, DEC); mySensorData.print(’.’);
mySensorData.println(gps.milliseconds);
mySensorData.print(gps.latitude,4); // Schrijven van de latitude
mySensorData.print(gps.lat); // Noord of Zuid ?
mySensorData.print(”,"); // komma
mySensorData.print(gps.longitude,4); // Schrijven van de longitude
mySensorData.print(gps.lon); // West of Oost ?
mySensorData.println(""); // Spatie schrijven
mySensorData.print(gps.altitude); // Schrijven altitude
mySensorData.print(gps.speed); // Schrijven grondsnelheid
mySensorData.close(); // Bestand sluiten

}

}

void readgps() {

cleargps();
while(!gps.newNMEAreceived()) { // loop van de character tot de GPS een goede NMEA senteces ontvangt,
c=gps.read(); // van zodra er een nieuw sentence is springt men uit de while functie
}

gps.parse(gps.lastNMEA()); //doorgeven laatste goed NMEA sentence
NMEA1=gps.lastNMEA();

while(!gps.newNMEAreceived()) { // loop van de character tot de GPS een goede NMEA senteces ontvangt,
c=gps.read(); // van zodra er een nieuw sentence is springt men uit de while functie
}

gps.parse(gps.lastNMEA()); //doorgeven laatste goed NMEA sentence voor de tweede coördinatie
NMEA2=gps.lastNMEA();

Serial.println(NMEA1);
Serial.println(NMEA2);
Serial.println("");

if (timer > millis()) timer = millis(); // Reset indien de millis () of timer omslagen

if (millis() - timer > 2000) { // Ongeveer elke 2 seconden, print de gegevens uit
timer = millis(); // reset de timer
Serial.print("\nTime: ");
Serial.print(gps.hour, DEC); Serial.print(’:’);
Serial.print(gps.minute, DEC); Serial.print(’:’);
Serial.print(gps.seconds, DEC); Serial.print(’.’);
Serial.println(gps.milliseconds);
Serial.print(“Date: “); // Schrijven van de datum in Dag/Maand/Jaar
Serial.print(gps.day, DEC); Serial.print(’/’);
Serial.print(gps.month, DEC); Serial.print(”/20”);
Serial.println(gps.year, DEC);
Serial.print("Fix: “); Serial.print((int)gps.fix); // Vermelden van aantaal fix en de qualiteit ervan
Serial.print(” quality: "); Serial.println((int)gps.fixquality);
if (gps.fix) {
Serial.print("Location: “); //Schrijven van de locatie
Serial.print(gps.latitude, 4); Serial.print(gps.lat);
Serial.print(”, ");
Serial.print(gps.longitude, 4); Serial.println(gps.lon);

Serial.print("Speed (knots): "); Serial.println(gps.speed); // Schrijven van de snelheid, hoek, aantaal gebruikte satelliten en de altitude
Serial.print("Angle: "); Serial.println(gps.angle);
Serial.print("Altitude: "); Serial.println(gps.altitude);
Serial.print("Satellites: "); Serial.println((int)gps.satellites);
}
}
}

void cleargps() { // Maakt het mogelijk de vier sentences goed uit te lezen anders verkrijgt men oude sentences

while(!gps.newNMEAreceived()) { // loop van de character tot de GPS een goede NMEA senteces ontvangt,
c=gps.read(); // van zodra er een nieuw sentence is springt men uit de while functie
}

gps.parse(gps.lastNMEA()); //doorgeven laatste goed NMEA sentence

while(!gps.newNMEAreceived()) { // loop van de character tot de GPS een goede NMEA senteces ontvangt,
c=gps.read(); // van zodra er een nieuw sentence is springt men uit de while functie
}

gps.parse(gps.lastNMEA()); //doorgeven laatste goed NMEA sentence

}

]

You missed a closing bracket on your code tags.

Keep in mind right after upload, the board gets reset. If you're opening the Serial Monitor, that resets the board AGAIN. Which, based on some of your "if-exists" logic could be causing problems.

I'd recommend adding a wait until a serial character is received or delay for 3-5 seconds at the start of setup(). This will give you time to open the serial monitor.

If you don't close the file, the allocation table won't get updated and your file will not be readable.

Also if you search on adruino then you may not find arduino.
With Arduino it is the user who must ruin things, not the board.