nRF24l01

nRF24L01 verici ile sicaklık sensörümden aldıgım bilgiyi nRF24l01 alıcı modüle gönderip gelen sıcaklık bılgısını text dosyasına kayıt edecek bir program yazmakla ugrasıyorum yazamadım yardımcı olursanız sevınırım :smiley:

Your English translation does not make sense.

Have a look at this Simple nRF24L01+ Tutorial

Wireless problems can be very difficult to debug so get the wireless part working on its own before you start adding any other features.

...R

//VERİCİ

#include <SPI.h>
#include <nRF24L01p.h>
#include <String.h>

nRF24L01p verici(7,8);
/* CSN - > 7, CE → 8 olarak belirlendi */

float sicaklik;
static char veri[10];

void setup() {
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
/* SPI başlatıldı /
verici.channel(90);
verici.TXaddress(“Hasbi”);
verici.init();
/
Verici ayarları yapıldı /
}
void loop() {
sicaklik = analogRead(A0);
/
A0daki gerilim ölçüldü /
sicaklik = sicaklik * 0.48828125;
/
Ölçülen gerilim sıcaklığa çevrildi /
Serial.print(“SICAKLIK = “);
Serial.print(sicaklik);
Serial.println(” C”);
/
Sıcaklık bilgileri ekrana yazdırıldı */

dtostrf(sicaklik,5, 2, veri);
/* float değerindeki sıcaklık stringe çevrildi */

verici.txPL(veri);
boolean gonderimDurumu = verici.send(FAST);
/* Sıcaklık bilgisi nRF24L01’e aktarıldı /
/
Eğer gönderim başarısız olursa gonderimDurumu’nun değeri false olacaktır */
if(gonderimDurumu==true){
Serial.println(“mesaji gonderildi”);
}else{
Serial.println(“mesaji gonderilemedi”);
}

delay(1000);
}

//ALICI
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01p.h>

nRF24L01p alici(7,8);
/* CSN - > 7, CE → 8 olarak belirlendi */

void setup(){
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
/* SPI başlatıldı /
alici.channel(90);
alici.RXaddress(“Hasbi”);
alici.init();
/
Alıcı ayarları yapıldı */
}

String sicaklik;

void loop(){
while(alici.available()){
/* Modülden veri geldiği sürece while devam edecek /
alici.read();
alici.rxPL(sicaklik);
/
Modülden gelen veri okundu /
if(sicaklik.length()>0)
{
Serial.println(sicaklik);
/
modülden gelen veri ekrana yazdırıldı /
sicaklik="";
/
eski veri temizlendi */
}
}
}

BU PROGRAMDA HATA NERDE HOCAM CALIŞMIYOR

Sorry, you will need to use English if I am to help.

To make it easy for people to help you please modify your post and use the code button </> so your code looks like this and is easy to copy to a text editor. See How to use the Forum

It is not a good idea to use the String (capital S) class on an Arduino as it can cause memory corruption in the small memory on an Arduino. Just use cstrings - char arrays terminated with 0.

…R