please help

if (ctr - 2 < meetwaarde < ctr + 2){
// als de meetwaarde zich tussen 1°C boven en 1°C onder de InstelTemp bevindt, dan gaat het groene led lampje aan
digitalWrite(ledGeel, HIGH);
// zet spanning op het groene led lampje
}
if (meetwaarde > ctr + 2){
// als de meetwaarde 1°C boven de InstelTemp komt, dan gaat het groene led lampje uit
digitalWrite(ledGeel, LOW);
// haalt spanning van het groene led lampje af
}
if (meetwaarde < ctr - 2){
// als de meetwaarde 1°C onder de InstelTemp komt, dan gaat het groene led lampje uit
digitalWrite(ledGeel, LOW);}
// haalt spanning van het groene led lampje af
if (ctr - 1 < meetwaarde < ctr + 1){
// als de meetwaarde zich tussen 1°C boven en 1°C onder de InstelTemp bevindt, dan gaat het groene led lampje aan
digitalWrite(ledGeel, LOW);
// zet spanning op het groene led lampje

why doesnt this work, i want to light a LED

Please post the complete program.

There is a Nederlands section of the Forum if that is your native language.

...R

if (ctr - 2 < meetwaarde < ctr + 2)Almost certainly doesn’t do what you think.
Try again, but use the && operator.

Hoi Floris465 (toevallig familie van agent 327 ?), welkom in het Nederlandstalige deel.

Ik weet wel wat er fout gaat hoor:
Als je het gele LEDje aanzet, dan gaat daardoor echt het groene LEDje niet branden hoor.
Dus dat moet je probleem natuurlijk zijn.

Als dit toch niet helemaal het geval is, dan kun je hier (klik !) lezen hoe je jezelf kunt helpen om passende hulp te krijgen, dus dat is zeker het lezen waard, ook de link naar het Engelse verhaal.

het zijn twee voorwaarden dus if ((temp >2) && (temp <3)) {acties}
in de wiskunde eigenlijk ook niet, maar dat doen we uit luiheid.