pomoc w dopracowaniu projektu

Witam Wszystkich,

Pomógłby mi ktoś wzbogacić mój projekt o funkcjonalność, która polegała by na tym, że po wciśnięciu przycisku mój system przechodzi w inny tryb tzn inną sekwencję prędkości zmiany świateł .

int ledCzerwonaPin = 11;
int przycisk = 2;

void setup() {
pinMode(ledCzerwonaPin, OUTPUT);
pinMode(przycisk, INPUT);
}

void loop() {
if(digitalRead(przycisk) == HIGH)
{
digitalWrite(ledCzerwonaPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledCzerwonaPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(ledCzerwonaPin, HIGH);
delay(1000);
}else{
digitalWrite(ledCzerwonaPin, LOW);
}
}

The better way to wire a switch is to wire one side to ground and the other to a digital input set to pinMode INPUT_PULLUP. Then no external resistor is required. The switch will read HIGH when not pressed and LOW when pressed. Adjust the code accordingly.

Translated with Google Translate.
Lepszym sposobem podłączenia przełącznika jest połączenie jednej strony z masą, a drugą z wejściem cyfrowym ustawionym na pinMode INPUT_PULLUP. Wtedy nie jest wymagany zewnętrzny rezystor. Przełącznik wyświetli HIGH, gdy nie zostanie naciśnięty, i LOW, gdy zostanie naciśnięty. Dostosuj odpowiednio kod.