probleem met MFRC522

hoi mensen ik heb een probleem met me code, ik ben relatief nieuw met arduino maar ik ken deze hele fout niet en weet niet zo gauw hoe ik deze op los, heeft iemand suggesties?

dit is me code:

#include <deprecated.h>
#include <MFRC522.h>
#include <require_cpp11.h>
#include <SPI.h>
/*
  Typical pin layout used:
  -----------------------------------------------------------------------------------------
              MFRC522      Arduino      Arduino  Arduino    Arduino          Arduino
              Reader/PCD  Uno          Mega      Nano v3    Leonardo/Micro  Pro Micro
  Signal      Pin          Pin          Pin      Pin        Pin              Pin
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  RST/Reset  RST          9            5        D9        RESET/ICSP-5    RST
  SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10        10              10
  SPI MOSI    MOSI        11 / ICSP-4  51        D11        ICSP-4          16
  SPI MISO    MISO        12 / ICSP-1  50        D12        ICSP-1          14
  SPI SCK    SCK          13 / ICSP-3  52        D13        ICSP-3          15
*/


#define RST_PIN		13		// 
#define SS_PIN		10		//

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);	// Create MFRC522 instance

char endTerm = '\n';

char serRead[15];
int count;
bool auth = false;

void setup() {
  Serial.begin(9600);		// Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);		// Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();			// Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();		// Init MFRC522
}

void loop() {
  if (Serial.available())
  {
    Read();
    if (strcmp(serRead, "init") == 0)
    {
      Write("ok");
      Read();
      if (strcmp(serRead, "ok") == 0)
        auth = true;
      else
        auth = false;
    }
    else if (strcmp(serRead, "get") == 0)
    {
      if (auth && mfrc522.stringUid.length())
      {
        Write(mfrc522.stringUid);
      }
    }
    else if (strcmp(serRead, "auth") == 0)
    {
      Write(String(auth));
    }
    else if (strcmp(serRead, "reset") == 0)
    {
      auth = false;
      mfrc522.stringUid = "";
    }
    else if (strcmp(serRead, "check") == 0)
    {
      Write(String(checkTag()));
    }
  }

  if (checkTag())
    mfrc522.GetUid(&(mfrc522.uid), false);
}

void Write(String data)
{
  data += '\n';
  Serial.print(data);
}

void Read()
{
  for (int i = 0; i < count; i++)
    serRead[i] = 0;

  count = 0;

  char val;
  while (true)
  {
    if (Serial.available())
    {
      val = Serial.read();
      if (val > 0)
      {
        if (val == endTerm)
          break;

        serRead[count] = val;
        count++;
      }
    }
  }
}

bool checkTag()
{
  bool conn = false;
  if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
  {
    conn = mfrc522.PICC_ReadCardSerial();
    mfrc522.PICC_IsNewCardPresent();
  }
  return conn;
}

en dit is me foutcode:

CardRead:53: error: 'class MFRC522' has no member named 'stringUid'

      if (auth && mfrc522.stringUid.length())

                          ^

CardRead:55: error: 'class MFRC522' has no member named 'stringUid'

        Write(mfrc522.stringUid);

                      ^

CardRead:65: error: 'class MFRC522' has no member named 'stringUid'

      mfrc522.stringUid = "";

              ^

CardRead:74: error: 'class MFRC522' has no member named 'GetUid'

    mfrc522.GetUid(&(mfrc522.uid), false);

            ^

exit status 1
'class MFRC522' has no member named 'stringUid'

Kijk naar de voorbeelden die bij de bibliotheek horen. Ik heb geen idee waar ik de bibliotheek vandaan gehaald heb, maar er is inderdaad geen stringUID in de bibliotheek die ik heb. Kun je een link geven waar je de bibliotheek gevonden hebt?

Heb je dit zelf geschreven? Of gecopieerd van het web?

https://github.com/enragedflamingo/RFID-Secure-For-Windows
ik heb de code hier vandaan

er zijn dingen binnen in de code die ik wel wil aanpassen maar ik wil eerst dit in het geheel laten werken voor ik het aanpas

Weet je meteen waarom die flamingo zo kwaad is; die krijgt het natuurlijk ook niet aan de gang...

Je programma gebruikt een oude of niet-standaard versie van de bibliotheek.

Verwijder de bibliotheek die je hebt geinstalleerd; onder Windows zou deze zich moeten bevinden in C:\Users\jeGebruikersNaam\Documents\Arduino\libraries.

Ervan uitgaande dat je de boel ‘gecloned’ (is daar een nederlands woord voor?) hebt van de github pagina, vind de directory CardRead\libraries\rfid.

Copieer de bestanden MFRC522.cpp en MFRC522.h uit die directory naar je sketch directory.

Sluit en open de IDE en open je programma. Je zut zien dat je nu 3 tabs hebt, een voor je programma en twee voor de gecopieerde bestanden.

5a)
In MFRC522.cpp, verander

#include <MFRC522.h>

naar

#include "MFRC522.h"    // modified by sterretje for local copy

5b)
Doe hetzelfde voor dezelfde regel in je programma.

5c)
In je programma, verwijder de regels

#include "deprecated.h"
#include "require_cpp11.h"

Laat de andere include regels staan !

Compileren maar :slight_smile:

Het veranderen van de includes in stappen 5a en 5b zorgt ervoor dat de compiler eerst in de huidige directory zoekt naar de file MFRC522.h en daarna pas in de standaard bibliotheek directories.

Het verwijderen van de huidige bibliotheek in stap 1 voorkomt link conflicten.

Stap 5c is gedaan omdat die files deel zijn van de nieuwere bibliotheek.

Wees je ervan bewust dat als je ooit een ander rfid project doet, je mogelijk de ‘normale’ mfrc bibliotheek weer moet installeren en als je daarna je huidige project weer wilt compileren, je link errors krijgt die je kunt oplossen door de ‘normale’ bibliotheek te verwijderen.