QRP SDR AllMode TRx

Om een kleine zendontvanger te bouwen met de DIL-28 microcontroller ATMega328p geprogrammeerd in een Uno kan . Het is geschikt om bijvoorbeeld vanaf een bergtop een verbinding te maken ALS JE GERECHTIGD BENT VOOR HET FREQUENTIE GEBRUIK !!! illegaal zenden is zonder meer strafbaar , zware boete mogelijk gevangenisstraf !!!

Is klein en licht maar verwacht niet te veel , de ucontroller is niet zo geschikt en de modulatie is minder goed , maar wel bijzonder dat het kan .

Al een paar jaar geleden heeft radiozendamateur Guido PE1NNZ geniale software geschreven die een vervolg was van de QCX van QRP LABS . Een uitgebreide bouwbeschrijving voor de uSDX is gemaakt door Barb WB2CBA . Ben je nog geen radiozendamateur , is dit net het bouwproject waarmee een nieuwe wereld voor je opengaat ? Er woont altijd iemand bij je in de buurt met veel antennes die je best wel wil helpen .

Zoek op internet naar uSDX en open de pagina's van Barb WB2CBA

Anyone understanding this English dialect?

To be able to build a small transceiver using the DIL-28 microcontroller ATMega328p programmed in an UNO is possible . It is i.e. usefull from a mountain top (SummitOnTheAir) to make a radio contact IF YOU ARE LICENCED FOR FREQUENCY USAGE !!! Illegal transmitting is an offence , heavely punishable possibly by yail !!!

It is small and light but don't expect too much, the ucontroller is not quite suitable and the modulation is less , but quit exceptional it is possible .

Allready a few years ago amateur radio operator Guido PE1NNZ developed very genious software as an extension to what was the QCX from QRPLabs . An extensive building description of the - uSDX - is made by Barb WB2CBA . Are you not yet an amateur radio operator , is just this the building project with which a new world appears ? There is allways somewhere around someone with a lot of antennas who will be so kind to help you further .

Look on internet for uSDX and open the pages of Barb WB2CBA

Hoi frank37066.

De vertaling naar het Engels is een beetje mosterd na de maaltijd, want jouw bericht en het antwoord van Railroader zijn uit het originele onderwerp gehaald, en in het Nederlandstalige gedeelte geplaatst.
Daarmee zijn jouw antwoorden geheel uit context gehaald en is het meer een algemene opmerking geworden ten gunste van uSDX en de zendamateur die het gemaakt heeft.

Hallo MAS3
Bedankt, weer wat geleerd.

Ad , pb9e

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.