Relä som uppför sig konstigt

Jag har ett dubbelt köpt på E-bay. Relay

Jag har kopplat den till min Arduino uno, men jag får en omvänd funktion än vad tänkt. När pin 9 är satt till HIGH så slår reläet av, och när pin 9 sätts till LOW går reläet till. Vad göra? här är koden:

void setup() { // initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(9600); pinMode(8,OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); }

void loop() { digitalWrite(9, HIGH); // Set high logic level to the LED green, turn it on digitalWrite(8, HIGH); // turn the relay on Serial.print( '\n' ); // CGer blank rad Serial.print("Relay ON");

delay(6000);

digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(8, LOW);

Serial.print( '\n' ); // CGer blank rad Serial.print("Relay OFF");

delay(6000);

}

2 lösningar:

Byt ut din tankelogik, LOW är på och HIGH är av.

Byt ordning på sladdarna på reläet mellan reläet och det du styr. Du använder nu den mittersta och tex den högra, byt till den mittersta och den vänstra.

Tack för svaret. Har också tänkt på att ändra HIGH/LOW. Men då fungerar det ju fortfarande inte med den diod som ska visa att reläet är dragit.

Då blir det lösning två.
Reläet har ju 3 skruvkontakter: NO, COM, NC.
Koppla det du vill styra till COM och NO så borde det vara så att när du skickar HIGH till reläet så stänger den NO och öppnar NC.
Möjligtvis tvärtom men du behöver ju bara byta mot hur du har det kopplat nu.