Serial buffer

Voor de ATM32Ux (met USB) met gebruik van 'Serial' commands.
Is er voor data via de UART, serial2 ?
een buffer aanwezig voor Rx en Tx
zodat niets gemist wordt bv tijdens
een delay. Bedoel een buffer voor
meer dan 1 bytes.

Kun je voortaan proberen om hele zinnen te maken en geen dingen zoals "ATM32Ux" gebruiken. Er is echt niemand die ooit van een "ATM32Ux" heeft gehoord :o
Heb je een Arduino Leonardo / Micro / Pro Micro met een ATmega32U4 ?

De microcontroller heeft een buffer voor slechts 1 byte in de hardware UART.
De Arduino Serial library heeft een buffer van 64 byte.

Tijdens een delay() lopen de interrupts gewoon door en wordt in software die buffer van 64 byte gevuld.
Als je echter de interrupts uit zet, dan is die ene byte zo gevuld en raak je de rest kwijt.

Je kunt dus berekenen hoe lang een delay mag zijn.
Bijvoorbeeld 115200 baud met een buffer van 64 wordt: 5.5 ms.
Bij zo'n hoge baudrate moet de sketch dus heel goed in elkaar zitten.
Ik reken met 10 bits per byte en dan wordt het: 64/(115200/10) = 5.5 ms.

De ingebakken USB-Serial is heel wat anders. Ik weet niet hoe dat gaat.