serial.read naar array

Hi,

Voor een audioreactive lightinstallation ben ik bezig met 16 relays en max msp.
Vanuit max stuur ik een getal van 16 cijfers (elk een 1 of een 0, relay aan of uit) door via serial.

in mijn serial.read krijg ik dit getal ook binnen, elke keer wanneer er een frequentie in de muziek veranderd , verandert er een of meer getallen in de reeks.

Ik wil een array aanmaken van dit getal zodat ik kan checken of een getal een 1 of 0 is, en dus een lichtbron aan of uit kan zetten.

Wanneer ik een array aanmaak krijg ik hier niet de goede waardes uit/ gebeurt er niets.
Wie kan mij helpen?

int counter;
int incomingValues = 0;
int lights[16];


void setup() {
  Serial.begin(9600);
  counter = 0;
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {

  boolean newValue = false;

  while (Serial.available() > 0) {

    incomingValues = Serial.read();
    Serial.print(incomingValues);
    counter = counter + 1;

    newValue = true;
  }


  if (newValue) {
//    delay(50);
//    lights[counter] = incomingValues;
//
//
//    Serial.print(lights[0]);
//
//    for (int i = 0 ; i < 16 ; i ++) {
//      Serial.print(lights[i]);
//    }
//    Serial.println("");
//    newValue = false;
  }

  if (counter > 15) {
    counter = 0;
    Serial.print("\n");
  }

  if (incomingValues == 1) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  } else if (incomingValues == 0) {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}

Deze tekst is verwijderd, omdat je vraag elders al in behandeling is.
Ik heb dus voor de kat zn *** een half uur jouw vraag gelezen, geanalyseerd en zitten typen.

MAS3:
Deze tekst is verwijderd, omdat je vraag elders al in behandeling is.
Ik heb dus voor de kat zn *** een half uur jouw vraag gelezen, geanalyseerd en zitten typen.

Excuus!

je moet onderscheid maken tussen ASCII codes en digitale codes.
ook && en dergelijke nazien hoe dat moet.
je mag wel een array aanmaken in INT, echter in de gaten houden dat je alleen true en false gebruikt dus een boolean array mag ook.