Servo aansturen met een arduino

Ik moet voor een schoolproject een servo aansturen met LabVIEW maar omdat LabVIEW te traag is voor mijn servo dacht ik een arduino uno te gebruiken. Ik vroeg mij alleen af of deze arduino een servo met een pulse width range van 500~2500µsec kan aansturen en hoe ik dit dan het best zou doen.

Hallo, welkom op dit forum.

Er is een Servo library: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/.
Die kun je gebruiken met de standaard timing, maar je kunt ook met Servo.attach() de minimale en maximale timing opgeven, en je kunt zelf de timing bepalen met Servo.writeMicroseconds.
Je kunt zelfs 32 servo motoren tegelijk gebruiken: https://wokwi.com/arduino/projects/305336312628511297 (klik op de start-knop om de simulatie te starten, de gewone Arduino Servo library wordt gebruikt).

Dat is de standaard Servo library. Er zijn er nog veel meer en er zijn ook modules die servo motors kunnen aansturen.

Het probleem is echter de stroom voor de servo motors. De Arduino 5V pin kan eigenlijk niet voldoende stroom leveren. Reken op 500 mA piekstroom voor een kleine servo motor, dus je hebt al snel een aparte voeding nodig.

dank u wel voor het antwoord, dit heeft mij zeer hard geholpen. Met een aparte voedingsbron had ik al rekening gehouden dus dit is geen probleem.

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.