Servo

Vet inte vad felet är när servo kommer till sin slutpunkt så hoppar det till när servo har stannat och jag har kopplat in servot till ett separat strömförsörjning och signal till Arduino, tycker jag har testat med det mesta nu har äveb provat med andra servon och likadant med dom.