sketch laten tellen van 9999 en weer naar 0

Ik heb een sketch gevonden in Arduino COOK BOOK Pag 349
Nu is het orgineel voor een LCD 1602 display ,16,4 dus 4 regels
ik heb een 1602 2 regels.
Deze orginele sketch telt maar door ook na 9999,en dan word hij erg traag.
Nu wil ik het zo,dat als hij bij 9999 is weer naar 0 gaat tellen,of naar het begin van sketch
Nou ben ik al mooie tijd bezig ,en wat ik ook doe, het wil niet zo wat ik wil.
Het lijkt simpel ,maar is het blijkbaar niet. :slight_smile:

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
byte glyphs[5][8] = {
  { B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000  } ,
  { B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111  } ,
  { B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111  } ,
  { B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111  } ,
  { B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B01110,B01110,B01110  } };
const int digitWidth = 3; // the width in characters of a big digit (excludes

//arrays  to index into custom characters that will comprise the big numbers
// digits 0 - 4                            0      1      2      3      4
const char bigDigitsTop[10][digitWidth]={ 3,0,3, 0,3,32, 2,2,3, 0,2,3, 3,1,3,
// digits 5-9                              5      6      7        8      9
                                          3,2,2, 3,2,2, 0,0,3,  3,2,3, 3,2,3};
const char bigDigitsBot[10][ digitWidth]={ 3,1,3, 1,3,1,  3,1,1, 1,1,3, 32,32,3,
                                          1,1,3, 3,1,3, 32,32,3, 3,1,3, 1,1,3};
char buffer[12]; // used to convert a number into a string
void setup ()
{
  lcd.begin(16,2);
  // create the custom glyphs
  for(int i=0; i < 5; i++)
    lcd.createChar(i, glyphs[i]);  // create the 5 custom glyphs
  // show a countdown timer
  for(int digit = 9; digit >= 0; digit--)
  {
    showDigit(digit, 2);  // show the digit
    delay(1000);
  }
  lcd.clear();
}
void loop ()
{
  // now show the number of seconds since the sketch started
  int number = millis() / 1000;
  showNumber( number, 0);
  delay(1000);
}
void showDigit(int digit, int position)
{
  lcd.setCursor(position * (digitWidth + 1), 0);
  for(int i=0; i < digitWidth; i++)
      lcd.print(bigDigitsTop[digit][i]);
  lcd.setCursor(position * (digitWidth + 1), 1);
  for(int i=0; i < digitWidth; i++)
      lcd.print(bigDigitsBot[digit][i]);
}
void showNumber(int value, int position)
{
 int index; // index to the digit being printed, 0 is the leftmost digit
    itoa(value, buffer, 10); // see Recipe 2.8 for more on using itoa
    // dislay each digit in sequence
    for(index = 0; index < 10; index++) // display up to ten digits
    {
      char c = buffer[index];
      if( c == 0)  // check for null (not the same as '0')
        return; // the end of string character is a null, see Chapter 2
      c = c - 48; // convert ascii value to a numeric value  (see Recipe 2.9)
      showDigit(c, position + index);
    }
}

en zo zien de cijfers eruit op display

IMG_04012015_114351.png

Je zou ergens in de loop de volgende regel moeten zetten:

if (number > 9999) {number = 0};

het maakt niet uit waar ik die regel die U aangeeft zet.
krijg steeds fout melding

Wat je nodig hebt is iets als dit.

{
  int number = millis() / 1000;
  static bool up=true;
if (up)
{
  showNumber( number, 0);
}
else
{
 showNumber( 1000-number, 0);
}
if ((number==9999) || (number==0) {up!=up;}
  delay(1000);
}

De vertraging bij grotere getallen kan je wegwerken door de delay aan te passen zoals in blink without delay is uitgelegd.
Verder denk ik dat de 2de keer je niet 0 gaat zien maar 9990 omdat de eerste 3 negens niet gaan overschreven worden.

Jantje

welke foutmelding ?

maar zoals ik aangaf werkt het nog niet, ik zat te slapen :grin:

de regel moet er zo uit zien:

number = number % 1000;

% betekent modulo, d.w.z. de rest wat na de deling door 1000 overblijft.
Dan telt number niet verder dan 1000 en begint weer bij 0.
number gelijk aan 0 maken heeft geen zin als er even later staat: number=millis()/1000

en .....

deze regel moet na de declaratie int number= ..... komen.

de regel van cartoonist aangepast in
deze was de regel
if (number > 9999) {number = 0};
aangepast in
if (number > 9999) (number = 0);
maar dan krijg ik 0998 en stopt de teller

ik heb het nu zo en dat werkt
er moest nog een lcd.clear(); gezet worden want, display bleef vol staan
nu dus zo

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
byte glyphs[5][8] = {
  { B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000  } ,
  { B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111  } ,
  { B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111  } ,
  { B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111  } ,
  { B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B01110,B01110,B01110  } };
const int digitWidth = 3; // the width in characters of a big digit (excludes

//arrays  to index into custom characters that will comprise the big numbers
// digits 0 - 4                            0      1      2      3      4
const char bigDigitsTop[10][digitWidth]={ 3,0,3, 0,3,32, 2,2,3, 0,2,3, 3,1,3,
// digits 5-9                              5      6      7        8      9
                                          3,2,2, 3,2,2, 0,0,3,  3,2,3, 3,2,3};
const char bigDigitsBot[10][ digitWidth]={ 3,1,3, 1,3,1,  3,1,1, 1,1,3, 32,32,3,
                                          1,1,3, 3,1,3, 32,32,3, 3,1,3, 1,1,3};
char buffer[12]; // used to convert a number into a string
void setup ()
{
  lcd.begin(16,2);
  // create the custom glyphs
  for(int i=0; i < 3; i++)
    lcd.createChar(i, glyphs[i]);  // create the 5 custom glyphs
  // show a countdown timer
  for(int digit = 9; digit >= 0; digit--)
  {
    showDigit(digit, 2);  // show the digit
    delay(1000);
  }
  lcd.clear();
}
void loop ()
{
  // now show the number of seconds since the sketch started
  int number = millis() / 1000;
  number = number % 100;
  showNumber( number, 0);
  delay(1000);
  lcd.clear();
}
void showDigit(int digit, int position)
{
  lcd.setCursor(position * (digitWidth + 1), 0);
  for(int i=0; i < digitWidth; i++)
      lcd.print(bigDigitsTop[digit][i]);
  lcd.setCursor(position * (digitWidth + 1), 1);
  for(int i=0; i < digitWidth; i++)
      lcd.print(bigDigitsBot[digit][i]);
}
void showNumber(int value, int position)
{
 int index; // index to the digit being printed, 0 is the leftmost digit
    itoa(value, buffer, 10); // see Recipe 2.8 for more on using itoa
    // dislay each digit in sequence
    for(index = 0; index < 10; index++) // display up to ten digits
    {
      char c = buffer[index];
      if( c == 0)  // check for null (not the same as '0')
        return; // the end of string character is a null, see Chapter 2
      c = c - 48; // convert ascii value to a numeric value  (see Recipe 2.9)
      showDigit(c, position + index);
    }
}

Hartelijk dank allen voor de hulp:D