smartgpu 2 3,5" on the uno

hoi hoi ik heb een adruino uno en zou hier mijn nieuw 3,5" tft smartgpu 2 willen intalleren maar hij blijft in start scherm gaan met het 2,8" scherm is het geen probleem werkt perfect maar het 3,5" scherm kan niet als arduino schield geruikt worden ??? heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen

#include <SMARTGPU2.h>             //include the SMARTGPU2 library!

SMARTGPU2 lcd;                     //create our object called LCD

char songsOnSDCard[20]={0};        //array containing the names of the different called videos, up to 20 characters including .vid extension
unsigned char volume=100;
  
/**********************************/
void drawIntro(void){
  lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,MAGENTA,BLACK,VERTICAL);
  lcd.setTextSize(FONT5);
  lcd.string(80,30,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Jukebox",0);
  lcd.string(40,100,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"SmartGPU 2",0);  
  lcd.setTextSize(FONT3);  
  lcd.string(23,180,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Vizic Technologies 2014",0);
  delay(2000);
  lcd.drawGradientRect(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,MAGENTA,BLACK,VERTICAL);  
  lcd.string(30,100,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"Searching for songs...",0);    
  delay(500);
}

/**********************************/
void drawControls(ACTIVE stateRR, char *symbol, ACTIVE stateFF){
  //draw button RR
  lcd.objButton(5,MAX_Y_LANDSCAPE-50,((LCD_WIDTH/3)*1)-1,MAX_Y_LANDSCAPE-5,stateRR,"<<<");
  //draw button Play/Pause     
  lcd.objButton(((LCD_WIDTH/3)*1)+1,MAX_Y_LANDSCAPE-50,((LCD_WIDTH/3)*2)-1,MAX_Y_LANDSCAPE-5,SELECTED,symbol);
  //draw button FF
  lcd.objButton(((LCD_WIDTH/3)*2)+1,MAX_Y_LANDSCAPE-50,MAX_X_LANDSCAPE-5,MAX_Y_LANDSCAPE-5,stateFF,">>>");   
}

/**************************************************/
//looks in the current directory for .wav files and returns the name without .wav extension in the *fileName given array
void findNextAudioFile(char *fileName){
  static unsigned int songNumber=0;
  char *pch;
  while(1){
    if(lcd.SDFgetFileName(songNumber++,fileName) == F_INVALID_PARAMETER) songNumber=0; //if the function throws invalid parameter, then reset i
    pch=strstr(fileName,".wav"); //find the .wav extension in the name
    if(pch != 0){                //if .wav extension is present in the name
      strncpy(pch,0x00,1);       //cut/replace the .wav extension for the NULL 0x00 character   
      lcd.erase();      
      return;                    //exit
    }                            //if no .wav extension is found, then continue with the while(1) loop
    lcd.string(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"No Audio File Found",0);
  }
}


/**********************************/
/**********************************/
void setup() { //initial setup
  //Those two functions must always be called for SMARTGPU2 support
  lcd.init();  //configure the serial and pinout of arduino board for SMARTGPU2 support
  lcd.start(); //initialize the SMARTGPU2 processor
}

/**********************************/
/**********************************/
/**********************************/
/**********************************/
void loop() { //main loop
  POINT point;
  unsigned int vid=0,i=0;
  STATE state;
  
  lcd.baudChange(BAUD5);                             //Set a fast baud!, always that we use touch functions is recommended to use fast baud rates
  //Audio Init
  lcd.initDACAudio(ENABLE);                          //Turn on the Audio DACs
  lcd.audioBoost(ENABLE);                            //ENABLE boost
  lcd.setTextSize(FONT2);
  lcd.SDFopenDir("Music");                           //Open the folder that contains the songs, if commented songs will be searched on root path

  //draw background/Intro
  drawIntro();

  //start playing
  while(1){ //Loop forever in the player!
    lcd.erase();
    findNextAudioFile(songsOnSDCard);                //obtain a xxx.wav file name without the.wav extension
    lcd.stopWAVFile();                               //stop current song if any
    lcd.playWAVFile(songsOnSDCard,0);                //play found .wav file
    lcd.string(0,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,songsOnSDCard,0); //print file name
    drawControls(DESELECTED,"Pause",DESELECTED);     //draw Buttons
    
    while((lcd.getWAVPlayState(&state)==OK) && (state == ENABLE)){ //while song is still playing
      lcd.drawGradientRect(0,40,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE-70,random(0,65536),random(0,65536),HORIZONTAL); //draw animation
      delay(100);
      //try to receive a touch...
      if(lcd.touchScreen(&point)==VALID){              //if valid touch...
        if(point.y > (MAX_Y_LANDSCAPE-50)){            //if touch on buttons
          if(point.x < ((LCD_WIDTH/3)*1)){             //touch on <<< button
            drawControls(SELECTED,"Pause",DESELECTED);   
            delay(200);                                //wait
            drawControls(DESELECTED,"Pause",DESELECTED);
            lcd.advanceWAVFile(0);                     //rewind to beginning
          }else if(point.x < ((LCD_WIDTH/3)*2)){       //touch on Play/Pause button
            lcd.getWAVPlayState(&state);
            if(state == ENABLE){                       //if playing
              lcd.pauseWAVFile();                      //pause playing
              drawControls(DESELECTED,"Play",DESELECTED);
              delay(300);              
              while(1){                                //loop until touch on play button is performed
                while(lcd.touchScreen(&point) == INVALID);
                if((point.y >= (MAX_Y_LANDSCAPE-50)) && (point.x > ((LCD_WIDTH/3)*1)) && point.x < ((LCD_WIDTH/3)*2)){ //if touch on Play/Pause button
                  lcd.pauseWAVFile();                  //resume playing
                  drawControls(DESELECTED,"Pause",DESELECTED);
                  delay(300);                                
                  break;
                }
              }
            }else{ break;}
          }else{ //touch on >>> button
            drawControls(DESELECTED,"Pause",SELECTED);
            delay(200);                                //wait
            drawControls(DESELECTED,"Pause",DESELECTED);
            break;                                     //go to next track
          }
        }else{                                         //touch on any other part of the screen = volume up or volume down
          if(point.x < (LCD_WIDTH/2)){                 //touch on left side of the screen
            if(volume >= 10)  volume-=10;              //decrease volume only if it is bigger than 10
          }else{                                       //touch on right side of the screen
            if(volume < 100)  volume+=10;              //increase volume only if it is lower than 100
          } 
          lcd.setVolumeWAV(volume);                    //set new volume
          lcd.string(MAX_X_LANDSCAPE-150,0,MAX_X_LANDSCAPE,MAX_Y_LANDSCAPE,"volume:",0); //print file name
          lcd.drawRectangle(MAX_X_LANDSCAPE-50,0,MAX_X_LANDSCAPE,40,BLACK,FILL);
          lcd.printNumber(MAX_X_LANDSCAPE-50,0,volume);
        } 
      }
    }
  }
}

Hoi hoi hoi (ik lijk wel de kerstman :wink: )catryrob
Welkom op het nederlande gedeelte van het forum.
Voor de goede huishouding is het altijd best om eerst eens de huishoud regels te lezen. Daarin staan 2 regels waar je met je 2 posts al flink tegen zondigd.

  1. Do not crosspost. Of met andere woorden je hebt 2 posts op dit forum met dezelfde inhoud maar in 2 talen. Daar worden moderators niet gelukkig van.
  2. plaats je code in codetags. Ik heb dat n effe voor jou gedaan in het nederlandstalige forum.

Verder moet je bij het stellen van een vraag er vanuit gaan dat niemand weet waar je het over hebt.
Dus: wat is een "3,5" tft smartgpu 2" heb je een foto, link naar product, datascheet....
hetzelfde voor het 2,8" scherm
En code alleen zegt niks. Wat is je schema? Hoe heb je het aangesloten?

Met vriendelijke groet
Jantje