stappenmotor meerdere rotaties laten doen met potentiometer

hallo,

Ik zou mijn stappenmotor graag meerdere rotaties kunnen laten doen bij een rotatie van mijn potentiometer. Dit lukt met onderstaande code behalve wanneer ik de potentiometer te snel verdraai kan de stappenmotor niet meer volgen. Hoe kan ik er voor zorgen dat de stappenmotor dan wel gewoon verder draait tot zijn juiste positie?

#include <Stepper.h> // Include the header file
// change this to the number of steps on your motor
#define STEPS 32
// create an instance of the stepper class using the steps and pins
Stepper stepper(STEPS, 8, 10, 9, 11);
int Pval = 0;
int potVal = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
stepper.setSpeed(1250);
}
void loop() {
potVal = map(analogRead(A0),0,1024,0,1000); // 500 = 1 stepper shaft rotation
if (potVal>Pval){
stepper.step(10);
}
if (potVal<Pval){
stepper.step(-10);
}
potVal=Pval;
Serial.print(Pval); //for debugging
Serial.print("\t");
Serial.println(potVal);
}

Hoi.

Ik vind je vraag iets te kort gesteld, waardoor ik niet begrijp wat je eigenlijk wil.
Wat bedoel je met 'meerdere rotaties' ?
Wat is de potmeter 'te snel verdraaien' ?

Ik zie dat je een bepaalde library gebruikt om de stappenmotor aan te sturen.
Begrijp je wat dat ding doet, en hoe jij 'm kunt en moet aansturen (of heb je gewoon een deel van een voorbeeld in je sketch gekopieerd) ?

De stepper loopt nu dus 10 stappen telkens als de waarde veranderd is.
je hebt nu geen idee waar de stepper is hoor.

Wat wil je bereiken dat de stepper over het hele bereik van de potmeter 10 omwentelingen doet?
dan reken je dus uit waar de stepper moet staan (met die map dus) dan zet je gewoon stepper.step (potVal).
dan volgt je stepper dus je potmeter (een soort telegraaf). (een benzinemeter werkt ook zo)

als de pot blijft staan dan wordt de step 0 en dus blijft deze staan.

/*
  * MotorKnob
  *
  * A stepper motor follows the turns of a potentiometer
  * (or other sensor) on analog input 0.
  *
  * http://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper
  * This example code is in the public domain.
  */
 
 #include <Stepper.h>
 
 // change this to the number of steps on your motor
 #define STEPS 100
 
 // create an instance of the stepper class, specifying
 // the number of steps of the motor and the pins it's
 // attached to
 Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);
 
 // the previous reading from the analog input
 int previous = 0;
 
 void setup() {
   // set the speed of the motor to 30 RPMs
   stepper.setSpeed(30);
 }
 
 void loop() {
   // get the sensor value
   int val = analogRead(0);
 
   // move a number of steps equal to the change in the
   // sensor reading
   stepper.step(val - previous);
 
   // remember the previous value of the sensor
   previous = val;
 }

En dit komt uit de tutorial dus lekker simpel.