Styra ett Arduino från ett annat?

Jag håller på att bygga en undervattens-ROV som kommer att styras via en kabel. För att få ner antalet trådar funderar jag om man enkelt kan kommunicera med två kort via seriell anslutning. Som exempel, en lampa sitter på det ena kortets utgång, men jag vill tända den när jag ger en signal på det andra kortets ingång. Skulle också kunna tänka mig att det ena kortet har en tempgivare och jag visar temperaturen på en LCD på det andra kortet.

Är seriell komminukation mellan de två kortetn rätt väg att gå?

Hej - Örjan

Det funkar. Elektrisk mycket enkelt. Kryssa TX och RX linjerne mellam dom två. Jeg har använt det i et projekt.

Meeeen du skal bestämma protokollen (vilket tecken betyder vad, hur lång en kommando är (sluttecken) och något felhandtering(checksumtecken)). Det kan vare enkelt eller kompliceret, det beror på hur kritisk det är.

Om du vil ha både USB kommunikation och Seriel kommunikation mellam dom, så skal du jo använda NewSoftSerial eller en Mega så du har nog komm linjer.