(Sverige) Problem med stegmotor 28BYJ-48 och ultraljudsensor HC-SR05

Hej. Ny här och hyfsat ny inom Arduino. Håller på med ett projekt till garaget till robotgräsklipparen, där min tanke är att när klipparen närmar sig ska sensorn känna av den och skicka signal till stegmotorn som ska öppna porten. Har fått ihop en kod som känns ok men får problem med jordningen. Har kopplingsplatta med extra strömförsörjning där jag tar + och - till motorn ifrån. Sensorn får + ifrån Uno Rev.3 kortet men när jag sätter - från sensorn i Uno kortet så slocknar allt. Sätter jag - i kopplingsplattan så tappar stegmotorn nästan all ström. dioderna på växellådan glöder bara lätt och motorn surrar men rör sig inte. så på nåt sätt så kortsluter jag att känns det som. koden jag har fått ihop är inte riktigt klar gällande sensorn men motorn har funkat som jag vill när jag kört den koden separat. Nån här som kan ha en ide på mitt problem eller se va jag har gjort fel. Tack på förhand

#define trigPin 7
#define echoPin 6
#include <Stepper.h>
#define STEPS 2038 // the number of steps in one revolution of your motor (28BYJ-48)
Stepper stepper(STEPS, 8, 10, 9, 11);

void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
stepper.setSpeed(10); // 10 rpm
 stepper.step(2038); // do 2038 steps -- corresponds to one revolution in one minute
 delay(6000); // wait for six second
 stepper.setSpeed(10); // 10 rpm
 stepper.step(-6000); // do 2038 steps in the other direction with faster speed -- corresponds to one revolution in 10 seconds

}


void loop() {
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1;
if (distance < 5) {
Serial.println("the distance is less than 5");
}
else {
}
if (distance > 60 || distance <= 0){
Serial.println("The distance is more than 60");
}
else {
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
}
delay(500);
}

Jag tror inte det är kod. Man kan inte med fel kod få

dioderna på växellådan glöder bara lätt

så det måste vare at du byter plus och minus något ställe. Schicka bilder.