teller waarde wordt niet begrepen

teller waarde werkt niet
hierdoor blijven de pin 10 en 11 hoog en laag schakelen.

#include <SimpleDHT.h>

// for DHT11, 
//      VCC: 5V or 3V
//      GND: GND
//      DATA: 2
int pinDHT11 = 2;
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);


void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(10, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);}


void loop() { 
 byte temp = 0;
 byte humidity = 0;
 byte teller = 0; 


 int err = SimpleDHTErrSuccess;
 if ((err = dht11.read(&temp, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
  Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
  return;}
 
  // Serial.println("Sample OK: ");
  Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden"); 
  Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
  Serial.println(teller);  if ( teller == 0 && humidity > 45)
    {Serial.println(teller);  
    Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden"); 
    Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
    Serial.println("pin 10 hoog");
    digitalWrite(10, HIGH);
    teller = 1; 
    delay (10000);
      Serial.println("pin 10 laag");
    digitalWrite(10, LOW);}
 else 
    {Serial.println(teller);
    Serial.print((int)temp); Serial.println( " Graden"); 
    Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %Vochtgehalte");
      Serial.println("pin 11 hoog");
    digitalWrite(11, HIGH);
    teller = 0; 
    delay (10000);
      Serial.println("pin 11 laag");
    digitalWrite(11, LOW);
    delay (50000);}


 // DHT11 sampling rate is 1HZ.
 delay(1500);
}

You are resetting teller to 0 every time through loop().

There is a dedicated Dutch section further down on the forum.

You can make your variable either global or static.

Als pin 10 en 11 blijven schakelen, dan doet de code precies wat jij hebt neergezet. Maar als ik je code zo lees zal dat niet gebeuren.
Een hint: kijk eens naar waar de waardes van teller veranderd worden.

ik denk dat je teller eigenlijk een vlag is dus dat kan beter met true en false.
erder snap ik die if nog niet helemaal.