Thermostaat op display and webpage

Hallo,

Ik probeer een thermostaat te maken met de lm35 en een arduino uno+ethernet shield.
Ik vond een software voorbeeld om de temp in te stellen en uit te lezen op een lcd display en dit werkt.
Via een voorbeeld vond ik ook hetzelfde maar dan is de temp uit te lezen via een webpage.
Nu probeerde ik beide prog samen te voegen maar van zodra hij het commando Ethernet.begin(mac, ip) tegenkomt weigerd hij nog gegevens naar het lcd te sturen. Is dit een beperking van de arduino of moet ik dit anders oplossen.

in bijlage de 2 stukken software die samen wil voegen.

Wie kan mij op de goede weg zetten. Ik heb niet zoveel programmeer ervaring jammer genoeg.

Alvast bedankt voor de hulp.

Filip

reading_analog_inputs_via_webpage.ino (2.95 KB)

test_http.ino.ino (3.88 KB)

When you want to know the temperature, use a DS18B20.
The LM35 is okay for now, but it is not accurate.

Pin 4 is used by the Ethernet Shield. Find another pin for the lcd.

pinMode(led, OUTPUT); http://arduino.cc/en/Reference/pinMode

Use the Ethernet.begin without the ‘ip’, so it will use DHCP (the router will assign an IP number) : Ethernet.begin(mac);