Timing Interrupts on SAMD21

Hi,

i use a timing interrupt with the SAMD21, it works pretty well, but i need a second one simultaneously (TC1 with TCC1). my working TCC0 code:

Tcc* TC0 = (Tcc*) TCC0;
void initIntTimer()
{
  REG_GCLK_CLKCTRL = (uint16_t) (GCLK_CLKCTRL_CLKEN | GCLK_CLKCTRL_GEN_GCLK0 | GCLK_CLKCTRL_ID_TCC0_TCC1);
  while (GCLK->STATUS.bit.SYNCBUSY);
  TC0->CTRLA.reg &= ~TCC_CTRLA_ENABLE;
  while (TC0->SYNCBUSY.bit.ENABLE);
  TC0->CTRLA.reg |= TCC_CTRLA_PRESCALER_DIV16;
  TC0->WAVE.reg |= TCC_WAVE_WAVEGEN_NFRQ;
  while (TC0->SYNCBUSY.bit.WAVE);
  TC0->PER.reg = 2999;
  while (TC0->SYNCBUSY.bit.PER);
  TC0->INTENSET.reg = 0;
  TC0->INTENSET.bit.OVF = 1;
  NVIC_EnableIRQ(TCC0_IRQn);
  TC0->CTRLA.reg |= TCC_CTRLA_ENABLE;
  while (TC0->SYNCBUSY.bit.ENABLE);
}


void TCC0_Handler() //T=1ms ~67us
{
  if (TC0->INTFLAG.bit.OVF)
  {
    TC0->INTFLAG.bit.OVF = 1;
    //my code
  }
}