Trække et 12v relæ når 2 aksler er i vater.

Jeg har et projekt jeg har gået og tænkt på, som jeg ville høre om der er nogen herinde som har et bud på.

Ville man kunne trække et 12v relæ til at f.eks tænde en pære, når X & Y axis er i vater på en platform ?

Hvilke komponenter ville der skulle bruges til dette . ?

Ville en nybegynder kunne lave koden til dette. ?

This topic was automatically closed 120 days after the last reply. New replies are no longer allowed.