TTGO EPaper Series Hardware platform toevoegen HOE

Ik heb exact gedaan wat er op de site GitHub - Xinyuan-LilyGO/T5-Ink-Screen-Series: TTGO T5 V2.2 ESP32 2.9“EPaper Plus in de alinea "Update to PlatformIO, if you use Arduino, you need to do these" staat met uitzonder van de laatste regel
"The default Arduino directory is C:\Users\your username\Documents\Arduino\libraries, and then put the data direct into TTGO-EPaper-Series.ino the same directory for uploading resources"
Ik heb geen idee wat ik moet doen.
Krijg dus geen keuze in het menu voor TTGO T5 als hardware platform.
Graag Hulp