UBlox GPS NMEA code voor knipperende LED

Misschien wat warrige titel, dus zal ik het proberen uit te leggen:
Op de GPS module NEO-6M zit een ledje dat knippert als de zaak in sync is..
Nu wil ik de data van de GPS pas gaan gebruiken als dat ledje gaat knipperen..
Nu kan ik via de TinyGPS++ lib wel een IsValid krijgen voor oa tijd en datum, maar zelfs als ik de antenne er afhaal, waarbij dit ledje dus nooit zal gaan knipperen, zijn deze isValid waarden waar..
Die kan ik dus kennelijk niet gebruiken.. (de tijd en datum staan dan ook ruim verkeerd)
Welke waarde in welke NMEA-sentence kan ik gebruiken om te bekijken of dat ledje knippert en dus de aangeboden data relevant is????

Kees

Veel GPS oplossingen hebben een PPS pin.
Dat is een Pulse Per Second en die is dus aan een klok gekoppeld.
Een GPS kan een zeer nauwkeurige klok zijn wanneer die voldoende satellieten kan (blijven) zien.
Wanneer dat niet het geval is, dan neemt meestal een interne back up klok het over.
Het zou kunnen zijn dat dat gebruikt word om je LEDje te laten knipperen.

In de sentence $GPGSA staat in veld 2 of er een fix is.
Staat daar een 1, dan is er geen fix en zijn je gegevens dus onbetrouwbaar.
Bij een 2 heb je wel verbinding, en bij een 3 heb je een prima verbinding (er zijn dan veel satellieten in gebruik).
Ik heb geen idee of NEO-6M deze sentence standaard roept, en of je die aan kunt zetten als dat niet het geval zou zijn.

Bedankt... Ik maak gebruik van de TinyGPS++ bibliotheek en deze leest de GPGSA-sentence niet uit..
Ik ben al even bezig geweest om dat tot te voegen aan die bibliotheek, maar krijg er nog helemaal niets uit.. (kan mijn vinger niet achter bepaalde dingen krijgen, zoals date.commit(); heb ook nog verdomd weinig geprogrammeerd met struct{} enum() etc... zie dat dus ook nog niet helemaal helder voor me..)

Hmm die library lijkt alleen GGA en RMC te verwerken.

Ik heb het even opgezocht, en de gewenste data is ook in de GGA sentence beschikbaar; daar is het het zesde veld.
Wanneer in dat zesde veld een nul staat, is er geen fix.
Staat er een 1 of hoger dan dus wel.
Dat is mooi want dat maakt het uiteindelijk in je programma vrij eenvoudig dit te verwerken.
Je moet alleen even dat zesde veld eruit trekken.

Uiteindelijk overgestapt naar de Adafruit GPS library... na wat puzzelen daar de fix3D gebruikt.. 2= 2D fix, 3= 3D-fix... dus alles groter dan 1 is bruikbaar..

This topic was automatically closed 120 days after the last reply. New replies are no longer allowed.