Webserver button moet TX (433mhz binary) zenden

hallo weer een vraagje.

ik wil via mijn webserver met htm index pagina via een button een binaire code zenden naar de data pin (11)van mijn 433mhz zender.

ik heb 2 voorbeelden van buttons en het idee hoe ik dacht dat het moest. maar ik krijg het niet voor elkaar.

button 1 (html)(mijn voorkeur "http://www.engineerathome.com/")

Lamp TV

Aan Uit

.ino code van engineerathome (deze ino code krijg ik niet aan de praat hij komt niet voorbij : )(

   if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          if (page == '1') {

) waardoor ik de hele hml site niet eens te zien krijg maar de 403 error.

/********************************************************************************************/
/*                                                                                        */
/*                  Domotica Web Interface door EngineerAtHome.com                       */
/*   http://www.engineerathome.com/elektronica/maak+een+web+interface+voor+je+arduino/26    */
/*                                                                                     */
/********************************************************************************************/

#include 
#include 


SdFat SD;                         // SD instance voor lib
SdFile myFile;                    // file variabele voor sd-library
char buffer;                      // SD read buffer
char page;                        // nummer van aangeroepen pagina
int command;                      // nummer van aangeroepen commando
boolean Status = false;           // huisstatus false = Afwezig, true = Aanwezig
byte Switches[15];                // waardes van de verschillende switches

byte mac[] = {0xAE, 0x5D, 0x77, 0xDF, 0xFA, 0xDD};
IPAddress ip(10,0,0,30);
IPAddress gateway(10,0,0,1);  
IPAddress subnet(255,255,255,0);

EthernetServer server(80);
EthernetClient client;

void setup() {
  
  pinMode(10, OUTPUT);            // ethernet shield uitschakelen
  digitalWrite(10, HIGH);         // zodat SPI bus vrijkomt
  delay(1000);
  SD.begin(4, SPI_FULL_SPEED);    // om sd-kaart te initialiseren
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);        // start ethernet shield
  server.begin();                 // start server
    
}

void loop() {
  
  // listen for incoming clients
  client = server.available();
  boolean currentLineIsFirst = true; 
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          if (page == '1') {
      // print contents of html-page

      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println();

      myFile.open("home.htm", O_READ);

      Read_File_Upto_FS();
        
      // huismodus
      if (Status) {
        client.print(F("aan"));
        Read_File_Upto_FS();
        client.print(F("uit"));      
      }
      else {
        client.print(F("uit"));
        Read_File_Upto_FS();
        client.print(F("aan"));    
      }

      // switches  
      for (int z = 0; z <= 5; z++) {
        Read_File_Upto_FS();
        if (Switches[z] == 1) {
          client.print(F("aan"));
          Read_File_Upto_FS();
          client.print(F("uit"));      
        }
        else {
          client.print(F("uit"));
          Read_File_Upto_FS();
          client.print(F("aan"));    
        }
      }

      // blijf Read_File_Upto_FS() gebruiken totdat alle FS-posities in je html-pagina zijn gevuld...
        
      Read_File_Upto_End();

      myFile.close();

          }
          else {
            client.println("HTTP/1.1 403 FORBIDDEN");
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println();
            client.print("

403 FORBIDDEN

");           }           page = 0;      // reset page variabele           break;         }         if (c == '\n') {           // you're starting a new line           currentLineIsBlank = true;           currentLineIsFirst = false;         }         else if (c != '\r') {           // you've gotten a character on the current line           currentLineIsBlank = false;         }         if (currentLineIsFirst && c == '?') {           // found ? so read pagenumber           page = client.read();         }         if (currentLineIsFirst && c == '=') {           // found = so read commandnumber   command = client.read() - 48;                       // convert char to int!!! 0=0 1=1 2=2 a=49 b=50 c=51   command = (10 * command) + (client.read() - 48);    // convert char to int!!! 0=0 1=1 2=2 a=49 b=50 c=51         }       }     }     // give the web browser time to receive the data     delay(1);     // close the connection:     client.stop();   } } void Read_File_Upto_FS() {   while ((buffer = myFile.read()) != 28) {     client.print((char)buffer);      }  } void Read_File_Upto_End() {   while ((buffer = myFile.read()) >= 0) {     client.print((char)buffer);      }  } void Skip_File_Upto_FS() {   while ((buffer = myFile.read()) != 28) {     // nothing   }  }

button 2 (html)


.ino code ( //mySwitch.send dacht ik dat er moest staan i.p.v. de digital write maar dan loopt alles vast door 100 tx rx gebruik. terwijl mySwitch als pin 10 0f 11 aangegeven staat.)

 // LED 3 (pin 8)
    if (StrContains(HTTP_req, "LED3=1")) {
        LED_state[2] = 1;  // save LED state
        digitalWrite(8, HIGH);//mySwitch.send("010100000000000000010101");
    }
    else if (StrContains(HTTP_req, "LED3=0")) {
        LED_state[2] = 0;  // save LED state
        digitalWrite(8, LOW);//mySwitch.send("010100000000000000010100");
    }