woord als variabele gebruiken

Hallo,
Dit is mijn eerste bericht op het Arduino Forum.

Ik heb een vraag over variabelen,
ik weet hoe ik een getal als variabele moet gebruiken, maar ik zou graag een woord (bijv. hallo of test) als variabele willen gebruiken.

Weet iemand of dit kan en zo ja hoe?

Alvast bedankt!!
Nanno

Als het om een enkel teken gaat gebruik je char:

char myChar = 'A';

Let op de enkele quotes!

Je mag ook de ASCII-waarde opgeven, dat geeft hetzelfde resultaat:

char myChar = 65;

Voor meer dan een teken gebruik je een char array, bv.:

char myString[] = "arduino";

Let op de rechte haken (dat duidt aan dat het om een array gaat) en de dubbele quotes.

Meer uitleg: string - Arduino Reference

Hier kan ik veel mee!!!
Nogmaals bedankt voor het antwoord!!!

Nanno

Om het verhaal compleet te maken: er is nog een heel andere manier om tekenreeksen te bewaren, nl. in een String object (let op de hoofdletter 'S'!). Dat werkt gemakkelijker (vind ik), en je hebt wat meer mogelijkheden. Een nadeel is wel dat als je er veel hebt of de inhoud vaak verandert, het geheugen van de Arduino vol kan lopen...

String stringOne = "Hello, World!";
Serial.println(stringOne);

Meer instructie en voorbeelden: String() - Arduino Reference . Daar staat ook een lijst van functies die je kunt toepassen op Strings.

This topic was automatically closed 120 days after the last reply. New replies are no longer allowed.