Yükleme tamamlandı diyo fakat LCD ekrana yazılar gelmiyo

Merhaba.LCD ekranma ekranında gelmiyor.Kodlamada tarih saat yıl falan yazmamışlarmı acaba.Ben anlamıyorumda bilen varsa yardımcı olabilirmi
(Code tags please, </> on the menu. Thank you, Moderator)

#include <Keypad.h> //4x4 Matris tuş takımı için eklenen kütüphane
#include <Wire.h>
#include <virtuabotixRTC.h> // DS1302 için eklenen kütüphane
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //LCD ekran için eklenen kütüphane

#define I2C_ADDR 0x27 //LCD ekran fiziksel adresi
#define BACKLIGHT_PIN 3
#define En_pin 2
#define Rw_pin 1
#define Rs_pin 0
#define D4_pin 4
#define D5_pin 5
#define D6_pin 6
#define D7_pin 7

LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);


virtuabotixRTC myRTC(2,3,4); //DS1302 bağlantı pinleri (tuş takımının bağlantısı kolay olsun diye değiştirildi.


const byte numRows= 4; //Kaç satır olduğunu tanımlıyoruz.
const byte numCols= 4; //Kaç sütun olduğunu tanımlıyoruz.

//Tuş dizilimini tanımlıyoruz.
char keymap[numRows][numCols]= 
{
{'1', '2', '3', 'A'}, 
{'4', '5', '6', 'B'}, 
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
};


byte rowPins[numRows] = {8,7,6,5}; //tuş takımı ile Arduino arasındaki satır bağlantılarını tanımlıyoruz.
byte colPins[numCols]= {12,11,10,9}; //tuş takımı ile Arduino arasındaki sütun bağlantılarını tanımlıyoruz.

int i1,i2,i3,i4;
char c1,c2,c3,c4;
char tusbasili,tusbasili1;

int A_saat=NULL;
int A_dakika=NULL;
int Alarmaktif=NULL;

int buzzer = 13;


Keypad myKeypad= Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);


void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin (16,2); 
lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
lcd.home ();
                                                
}

void loop() {

while(tusbasili == NO_KEY){ 
 
tusbasili = myKeypad.getKey();
lcd.clear(); 
myRTC.updateTime();

if(myRTC.hours==A_saat && myRTC.minutes==A_dakika && Alarmaktif==1 && myRTC.seconds >= 0 && myRTC.seconds <= 2){
 while(tusbasili1 == NO_KEY){
 tone(buzzer, 1000); 
 delay(100);
 tone(buzzer, 2000);
 delay(100);
 lcd.clear();
 lcd.print("Alarm Aktif"); 
 tusbasili1 = myKeypad.getKey();
 }
}
tusbasili1 = NO_KEY;
noTone(buzzer);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(myRTC.dayofmonth);
lcd.print("/");
lcd.print(myRTC.month);
lcd.print("/");
lcd.print(myRTC.year);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(myRTC.hours);
lcd.print(":");
lcd.print(myRTC.minutes);
lcd.print(":");
lcd.print(myRTC.seconds);
delay(100);
}


      if (tusbasili == '*') //* tuşuna basılmasını kontrol ediyoruz.
          {
           lcd.clear();
           lcd.print("   Ayarlar");
          delay(1000);
           lcd.clear();
           lcd.print("YIL GİRİN");
           
          char tusbasili2 = myKeypad.waitForKey();  
                 if (tusbasili2 != NO_KEY && tusbasili2 !='*' && tusbasili2 !='#' && tusbasili2 !='A' && tusbasili2 !='B' && tusbasili2 !='C' && tusbasili2 !='D' )
                   {
                    c1 = tusbasili2;
                    lcd.setCursor(0, 1);
                    lcd.print(c1);
                    }
              char      tusbasili3 = myKeypad.waitForKey();
                 if (tusbasili3 != NO_KEY && tusbasili3 !='*' && tusbasili3 !='#' && tusbasili3 !='A' && tusbasili3 !='B' && tusbasili3 !='C' && tusbasili3 !='D' )
                   {
                    c2 = tusbasili3;
                    lcd.setCursor(1, 1);
                    lcd.print(c2);
                    }
                char  tusbasili4 = myKeypad.waitForKey();
                if (tusbasili4 != NO_KEY && tusbasili4 !='*' && tusbasili4 !='#' && tusbasili4 !='A' && tusbasili4 !='B' && tusbasili4 !='C' && tusbasili4 !='D' )
                   {
                    c3 = tusbasili4;
                    lcd.setCursor(2, 1);
                    lcd.print(c3);
                    }
                char   tusbasili5 = myKeypad.waitForKey();
                if (tusbasili5 != NO_KEY && tusbasili5 !='*' && tusbasili5 !='#' && tusbasili5 !='A' && tusbasili5 !='B' && tusbasili5 !='C' && tusbasili5 !='D' )
                   {
                    c4 = tusbasili5;
                    lcd.setCursor(3, 1);
                    lcd.print(c4);
                    }

                  i1=(c1-48)*1000;        //Yıl yazımını oluşturabilmek için çarpımları toplayacağız
                  i2=(c2-48)*100;
                  i3=(c3-48)*10;
                  i4=c4-48;
                  int N_yil=i1+i2+i3+i4;
                delay(500);
                  lcd.clear();
                  lcd.print("AY GiRiN");

                  char tusbasili6 = myKeypad.waitForKey();  
                 if (tusbasili6 != NO_KEY && tusbasili6 !='*' && tusbasili6 !='#' && tusbasili6 !='A' && tusbasili6 !='B' && tusbasili6 !='C' && tusbasili6 !='D' )
                   {
                    c1 = tusbasili6;
                    lcd.setCursor(0, 1);
                    lcd.print(c1);
                    }
                 char   tusbasili7 = myKeypad.waitForKey();
                 if (tusbasili7 != NO_KEY && tusbasili7 !='*' && tusbasili7 !='#' && tusbasili7 !='A' && tusbasili7 !='B' && tusbasili7 !='C' && tusbasili7 !='D' )
                   {
                    c2 = tusbasili7;
                    lcd.setCursor(1, 1);
                    lcd.print(c2);
                    }


                  i1=(c1-48)*10; // Ay iki haneli olarak girileceğinden 10 ile çarpım yeterli olacaktır.
                  i2=c2-48;
                 int N_ay=i1+i2;
                  delay(500);

                  lcd.clear();
                  lcd.print("Gun GiRiN");
                  
                   char tusbasili8 = myKeypad.waitForKey();  
                 if (tusbasili8 != NO_KEY && tusbasili8 !='*' && tusbasili8 !='#' && tusbasili8 !='A' && tusbasili8 !='B' && tusbasili8 !='C' && tusbasili8 !='D' )
                   {
                     c1 = tusbasili8;
                    lcd.setCursor(0, 1);
                    lcd.print(c1);
                    }
                   char tusbasili9 = myKeypad.waitForKey();
                 if (tusbasili9 != NO_KEY && tusbasili9 !='*' && tusbasili9 !='#' && tusbasili9 !='A' && tusbasili9 !='B' && tusbasili9 !='C' && tusbasili9 !='D' )
                   {
                     c2 = tusbasili9;
                    lcd.setCursor(1, 1);
                    lcd.print(c2);
                    }

There is not a Turkish section but this one is English.

Could you take a few moments to Learn How To Use The Forum.
Other general help and troubleshooting advice can be found here.
It will help you get the best out of the forum in the future.