gegevens uit nextion slider gebruiken om dimmer aan te sturen

Ik ben aan het klooien met een nextion display om een dimmer met 12v leds aante sturen.
Met een potentiometer lukt het intussen, maar nu wil ik die potentiometer vervangen door een slider op het nextion sisplay. En het wil maar niet lukken, ben ook een newbie met dit soort dingen.
De vraag is hoe ik de waarde van h0 (de slider) of n0 (een vak waar de waarde van de slider als een nummer in staat) kan gebruiken als waarde die nu de potentiometer weergeeft.
Ik heb nu de volgende code:

#include "Nextion.h"


int potPin = A0;
  int potValue = 0;
  int ledPin = 6;
  NexSlider h0 = NexSlider(0, 1, "h0");
  NexNumber n0 = NexNumber(0, 4, "n0"); 
  
  
// Register a button object to the touch event list.  
NexTouch *nex_listen_list[] = {
  &h0,
  NULL
};

  
void setup() {
 
pinMode (ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {

analogWrite (ledPin, potValue / 4);
}

nu wil ik achter de analogWrite de potvalue /4 vervangen door de value van h0 of n0. Lijkt heel simpel, maar krijg het niet voor elkaar.
Wat doe ik verkeerd?

De enige raad die ik je kan geven (omdat ik er geen verstand van heb :wink: ) is om even elders op het forum te zoeken, met nextion slider site:arduino.cc - Google Search vind je 185 topics over dit onderwerp.

Ik ken de Nextion ook niet, maar dat ding communiceert via de seriële verbinding toch ?

Welke waardes verwacht je van je sliders ?
Wanneer je een leesbaar getal op je Arduino binnen krijgt, is dat een aantal ASCII tekens en niet een getal, tenzij de Nextion library dat voor je heeft omgezet.
Anders moet je dus dat dus zelf omzetten, daar zijn verschillende mogelijkheden voor.
Daarna kun je er pas mee gaan rekenen.

Overigens zie ik nergens in jouw sketch een interactie met de Nextion, maar wie weet komt dat omdat ik het ding ook niet ken.

Weer een stap verder.

De min van het scherm en de min van het board moeten op dezelfde min worden aangesloten. Anders is er geen communicatie. Heb hem nu met buttons al werkend, nu nog met de slider.

Ik heb nu de communicatie tussen Nextion en Arduino werkend.
Nu moet ik nog de juiste waarde in de loop naar de analog write krijgen.
Deze waarde moet de waarde uit de slider h0 (number2) zijn, maar hoe ik die ook in die formule invul, de leds reageren er niet op. Hoe schrijf ik die waarde in de formule?

#include <Nextion.h>  
 int ledPin = 6;
NexSlider h0 = NexSlider(0, 4, "h0");  // Slider added
char buffer[100] = {0};  
NexTouch *nex_listen_list[] = 
{
  &h0,  
  NULL  
};  
void h0PopCallback(void *ptr)  
{
  uint32_t number2 = 0;  
  h0.getValue(&number2);  
 
  Serial.print("n4.val=");  
  Serial.print(number2); 
  Serial.write(0xff);  
  Serial.write(0xff);
  Serial.write(0xff);
}  
void setup() {  
    Serial.begin(9600); 
h0.attachPop(h0PopCallback); 
   pinMode(6, OUTPUT);
} 
void loop() { 
   nexLoop(nex_listen_list);  
analogWrite (ledPin, wat moet ik hier nou inzetten, er moet een getal tussen de 0 en de 255 komen te staan );
}