Makers day in Eindhoven NL

Zag deze aankondiging - http://makerdays.nl/home/ -
(ben er verder niet bij betrokken - disclaimer)