DHT

Goedemiddag,

Ik ben begonnen met een Arduino project, maar krijg steeds deze error:
Fout bij het compileren voor board Arduino/Genuino Uno.

Ik heb tot nu toe alleen het voorbeeld van de library van de DHT-sensor geopend, dat ziet er zo uit:

// DHT Temperature & Humidity Sensor
// Unified Sensor Library Example
// Written by Tony DiCola for Adafruit Industries
// Released under an MIT license.

// Depends on the following Arduino libraries:
// - Adafruit Unified Sensor Library: GitHub - adafruit/Adafruit_Sensor: Common sensor library
// - DHT Sensor Library: GitHub - adafruit/DHT-sensor-library: Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temperature & Humidity Sensors

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

#define DHTPIN 2 // Pin which is connected to the DHT sensor.

// Uncomment the type of sensor in use:
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)

// See guide for details on sensor wiring and usage:
// Overview | DHT11, DHT22 and AM2302 Sensors | Adafruit Learning System

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);

uint32_t delayMS;

void setup() {
Serial.begin(9600);
// Initialize device.
dht.begin();
Serial.println(“DHTxx Unified Sensor Example”);
// Print temperature sensor details.
sensor_t sensor;
dht.temperature().getSensor(&sensor);
Serial.println("------------------------------------");
Serial.println(“Temperature”);
Serial.print ("Sensor: "); Serial.println(sensor.name);
Serial.print (“Driver Ver: “); Serial.println(sensor.version);
Serial.print (“Unique ID: “); Serial.println(sensor.sensor_id);
Serial.print (“Max Value: “); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(” *C”);
Serial.print (“Min Value: “); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(” *C”);
Serial.print (“Resolution: “); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(” *C”);
Serial.println(”------------------------------------”);
// Print humidity sensor details.
dht.humidity().getSensor(&sensor);
Serial.println(”------------------------------------”);
Serial.println(“Humidity”);
Serial.print ("Sensor: "); Serial.println(sensor.name);
Serial.print ("Driver Ver: "); Serial.println(sensor.version);
Serial.print (“Unique ID: “); Serial.println(sensor.sensor_id);
Serial.print (“Max Value: “); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(”%”);
Serial.print (“Min Value: “); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(”%”);
Serial.print (“Resolution: “); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(”%”);
Serial.println(”------------------------------------”);
// Set delay between sensor readings based on sensor details.
delayMS = sensor.min_delay / 1000;
}

void loop() {
// Delay between measurements.
delay(delayMS);
// Get temperature event and print its value.
sensors_event_t event;
dht.temperature().getEvent(&event);
if (isnan(event.temperature)) {
Serial.println(“Error reading temperature!”);
}
else {
Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(event.temperature);
Serial.println(” *C”);
}
// Get humidity event and print its value.
dht.humidity().getEvent(&event);
if (isnan(event.relative_humidity)) {
Serial.println(“Error reading humidity!”);
}
else {
Serial.print(“Humidity: “);
Serial.print(event.relative_humidity);
Serial.println(”%”);
}
}

You have not included the full text of the error. If you look further up in the output window, there will be a description of the error and the line number it occurred on.

C:\Users\BramHanno\Documents\Arduino\DHT_Unified_Sensor\DHT_Unified_Sensor.ino:10:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory

#include <Adafruit_Sensor.h>

^

compilation terminated.

exit status 1
Fout bij het compileren voor board Arduino/Genuino Uno

Dat staat er bij…
Alvast bedankt

Lijkt me duidelijk. Je moet de adafruit library in documenten/arduin/libraries installeren

Gelukt, bedankt!

Je moet toch een keer beginnen:)