timer

hey iedereen,
ga mezelfeerst even voorstellen;

ik ben Illya,ben 33 jaartjes oud en wonende te schoten.(antwerpen)

wat ik probeer te maken is een timer waar ik de tijd van kan instellen,kan pauzeren en kan resetten.
een timer die dus afteld van 2min naar 0.en als deze dan op 0 staat een singaal geeft.

wat ik momenteel al in huis heb is een arduino mega 2560 en ook een uno.
een 4 digit display.en een hoop schakelaars en push buttons.weerstanden en dergelijke.
heb alles al eens aan elkaar gehangen en aan de praat gekregen.
nu ben ak totaal een leek in alles wat te maken heeft met programeren!!!
nu is mijn vraag of hier iemand is die mij hierin zou kunnen helpen.
de timer gaat gebruikt worden voor de sportschool pencak silat belgie.
over een eventuele compentatie kan steeds besproken worden.
alvast bedankt en hopelijk tot snel.

met deze code kreeg ik al iets op de display:

 #include <TM1637Display.h>                            //include library for the display//


 const int CLK = 3;                                    //CLK pin on display to arduino pin 3
 const int DIO = 2;                                    //DIO pin on display to pin 2

 int led = 13;                                          //led to arduino pin 13
 int button = 10;                                        //start button to arduino pin 10
 
 int val = 0;                                          //read value from button
 int old_val = 0;                                      //check old value from button 
 int state = 0;
 
 int buzzerPin = 6;                                    //buzzer pin 6

 int numCounter = 0;                                    //this is for the display numbers

 TM1637Display display(CLK, DIO);                      //setup 4-Digit Display

void setup()    
 {
  display.setBrightness(0x0a);                          //control brightness of display
  pinMode(led, OUTPUT);                                //Led pin as output
  pinMode(button, INPUT);                              //button pin as input
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);                          //buzzer pin as output
 }

void loop() 
 {

  
 if((val == HIGH) && (old_val == LOW))                  //if you push start button and the old value was LOW 
 {
  state = 1 -state;
  
  delay(10);
 }

 old_val = val;
 if(state == 1)
 
 {
 for(numCounter = 15; numCounter < 20; numCounter--)    //count down from 15 to 0. we set the numcounter to start count down if the number is lower than 16. when we press the button we set the number to 15 and it starts to count down.
 {
  display.showNumberDec(numCounter);                    //shows the number on the display with a delay of 1000
  delay(1000);

 if (numCounter < 1)                                    //if the numbcounter is lower than 1 //
 {
  display.showNumberDec(numCounter = 0);              //show 000 in display//
  tone(buzzerPin, 700);                                //turn buzzer on, 700 is the frequence. if you change the frequence the buzzer will make higher or lower sound
  digitalWrite(led,HIGH);                              //turn on led
  delay(10000);                                        //set time for how long we want the bomb to make sound and light.
 }
  }
  }
    }

Hoi.

In je code tot nog toe wijs je val toe aan een waarde die uit een drukknop zou moeten komen volgens de commentaarregels.
Maar waar komt dat vandaan ?
Als je geen knop binnen haalt, hoe ga je dan zien dat er een malloot op de knoppen zit te drukken ?
Het lijkt me dat je nog ergens wat digitale inputs moet maken en wat waardes uit die ingangen moet gaan halen.

hey mas,

ja dat klopt,dat er nog 1 en ander aan zal moeten veranderen,maar weet totaal niet hoe dat moet!
dus daarom men vraag of er iemand tijd en zin heeft om dit projectje samen met mij tot stand te brengen.
heb hier de boek van gunter spanner voor me liggen,maar snap er de ballen van. :slightly_frowning_face:

Ik start de IDE nu op...
Ik heb de IDE op de Engelse taal staan omdat ik niet zo goed tegen kromme vertalingen kan..
Ik klik op File (Bestand).
Dan klik ik op Examples (Voorbeelden).
Dan wijs ik 01.Basics aan, en er klapt een verder menuutje uit.
In dat menuutje zie ik staan: DigitalReadSerial, dus dat klik ik maar eens aan.

Hee.
Ik heb nu een heel korte sketch die me voordoet hoe ik een digitaal signaal binnen haal, en het resultaat bovendien ook nog eens via de seriële poort doorstuurt naar een computer !

Moraal van het verhaal:
De IDE beval vele voorbeelden die specifiek zijn gemaakt om er van te leren.
Probeer ze eens uit, en speel er mee.
Spelen betekent doe een paar kleine veranderingen en kijk eens of dat doet wat je dacht.
En vind dan uit waarom niet natuurlijk.